Personen- en familierecht

Wanneer u wilt scheiden, moet u een advocaat inschakelen. U kunt daarvoor een afspraak maken met Hans Mink. Hij zal met u de te regelen onderwerpen bespreken en een echtscheidingsverzoekschrift indienen.

Als u denkt dat u over de gevolgen van het einde van het huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwoning met uw partner afspraken kunt maken, kunt u ook samen een afspraak maken. De zaak zal dan vaak sneller afgehandeld kunnen worden omdat een overeenkomst, een echtscheidingsconvenant, wordt opgesteld. Daarin komen onderwerpen als partneralimentatie maar ook de verdeling van het tijdens het huwelijk opgebouwde vermogen en bijvoorbeeld de verdeling van pensioen aan de orde.

Vooral als u kinderen heeft, is het samen bespreken van de echtscheiding van belang. Er moet dan een ouderschapsplan bij de rechtbank worden ingediend. In dat plan worden de afspraken die de belangen van de kinderen betreffen geregeld. In het ouderschapsplan worden onderwerpen  zoals het ouderlijk gezag maar ook de kinderalimentatie en de omgang (zorgregeling) geregeld.