• Vader & Mink Advocaten verwerkt persoonsgegevens c.a. in het kantoorautomatiseringssysteem AdvocaatCentraal. In het kader van de AVG is met AdvocaatCentraal een verwerkersovereenkomst gesloten.