Particulieren komen vaak in aanmerking voor gedeeltelijk kosteloze rechtsbijstand. In dat geval betaalt u een eigen bijdrage en betaalt de Staat ons ook een deel van de vergoeding.

De Raad voor Rechtsbijstand stelt vast of u in aanmerking komt voor gedeeltelijke kosteloze rechtsbijstand (een zgn. toevoeging). De hoogte van uw inkomen en vermogen zijn daarvoor bepalend.

Wanneer u bij de eerste afspraak een kopie van uw legitimatiebewijs afgeeft, dan dienen wij uw aanvraag bij de Raad voor Rechtsbijstand in.

Als u uw zaak eerst informatief met een advocaat wilt bespreken, kunt u ook een afspraak maken voor een gratis gesprek van een half uur.

Sommige particuliere en (vrijwel alle) zakelijke cliënten moeten de kosten van rechtsbijstand zelf betalen. In dat geval hanteren wij een uurtarief:

€ 200,- voor particuliere cliënten (exclusief btw),

€ 215,- voor zakelijke cliënten (exclusief btw).

Daar komen kantoorkosten bij. Deze bedragen 5 % van het honorarium voor o.a. kopieerkosten en porti. Daarnaast kunnen griffierechten, het inschakelen van een deurwaarder, het opvragen van medische informatie, diverse uittreksels e.d. voor extra kosten zorgen.