Civiel jeugdrecht

Jeugdrechtadvocaat Hans Mink is aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten. Lidmaatschap van deze specialistenvereniging is het uitgangspunt om de belangen van minderjarigen steeds goed te kunnen behartigen.
Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer een minderjarige uithuisgeplaatst dreigt te worden of (civiel) gesloten geplaatst.

Vanuit de zelfde achtergrond worden ook vaak ouders bijgestaan als bijvoorbeeld de ondertoezichtstelling (OTS) of uithuisplaatsing van hun kind is verzocht.

In het voeren van procedures bij de rechtbank en het overleg met de diverse hulpverlenende instanties is ruime ervaring voorhanden.